Azot döngüsü aşamaları nelerdir?

8445

Azot döngüsü aşamaları nelerdir? Azot döngüsü nasıl gerçekleşir. Maddeler halinde azot döngüsünü açıklayalım.

Azot döngüsü nedir?

Azot döngüsü madde döngüleri arasında sayılabilen bir döngüsü ve ekosistemin devamlılığı için gereklidir.

Madde döngüleri nelerdir?

Birçok organik bileşiğin yapısında azot bulunur. Azot simgesi olan (N) ile de gösterilir.

Azot atmosferde %78 oranı ile en çok bulunan gazdır.

Ancak bakteriler dışında hiçbir canlı serbest azottan olduğu gibi yararlanamaz. Azotlu organik bileşikler ototrof yani otobur canlılar tarafından üretilir ve heterotrof canlılar ototrof canlıları tükettiğinde onlara aktarılır.

Ölen organizmaların organik kalıntılarındaki azot ise çürükçüller ya da ayrıştırıcılar adı verilen geri kazanım parçası canlılar tarafından toprağa kazandırırlır.

Azot döngüsü tablosu

Azot döngüsü aşamaları

Maddeler halinde Azot döngüsü aşamaları nelerdir?

1. Volkanik faaliyetler, yıldırım ve şimşek gibi atmosferik olaylar ile oraya serbest azot gazı çıkar.

2. Serbest azot gazı oksijenle birleşince nitrit veya nitrata dönüşür.

3. Nitrit veya nitrata dönüşen azot gazı yağmurlarla toprağa karışır.

4. Toprakta veya bazı bitkilerin köklerinde azot bağlayıcı bakteriler bulunur. Bu bakteriler topraktaki nitratı bitkilere iletir.

5. Bitkilerin yapısındaki azot önce otçul canlılara, sonradan da otçul canlılar ile beslenen etçillere geçer.

6. Bitkiler ve hayvanlar ölünce ayrıştırıcılar veya çürükçüller olarak adlandırılan canlılar ölüleri parçalar ve azotu amonyağa dönüştürür.

7. Mikroorganizmalar bu amonyağı önce nitrite, daha sonra nitrata dönüştürür. Bu işleme Nitrifikasyon denir.

8. Nitrat halindeki azotun bir kısmı bitkiler tarafından yeniden emilirken bir kısmı da atmosfere geçer ve Azot döngüsü aşamaları tamamlanmış olur.