Boşaltım sistemi organları ve görevleri nelerdir?

2286
Boşaltım sistemi organları

Boşaltım sistemi nedir? Boşaltım sistemi organları ve bu organların görevleri nelerdir? Fen bilgisi dersinde öğrenilen bu konunun detaylarını inceleyelim.

Boşaltım sistemi nedir?

Vücudumuzdaki hücrelerde yaşamsal faaliyetler görülür ve bu faaliyetler sonucu bazı atık maddeler ortaya çıkar. Vücuda alınan her madde/besin de tamamen kullanılmaz, bazı maddeler vücudun işine yaramadığından artık olarak atılır. Artık ve atık maddelerin vücuttan atılmasına boşaltım denir. Boşaltım sistemi de vücudumuzdaki atık ve artıkların uzaklaştırılması ile görevli organlardan oluşan sistemdir. 

Boşaltım sistemi organları nelerdir?

Boşaltım sistemi organları 4 tanedir.

  • Böbrekler
  • Üreter yani idrar borusu
  • İdrar kesesi ya da mesane
  • Üretra ya da idrar kanalı boşaltım sistemi organlarıdır.

Boşaltım sistemi organları söz konusu olunca en merak edilen konulardan biri anüstür. Anüs sindirim sistemine dahildir ve sindirim sisteminin sonundaki açıklıktır. Yani anüs boşaltım sistemi organı değildir.

Boşaltım sistemi organlarının görevleri

Boşaltım sistemi vücuttaki atık ve artık maddeleri uzaklaştırmakla sorumludur. Vücudumuzda fazlalık olan artık maddeler su, vitamin ve minerallerdir. Vücuttaki zararlı maddeler sınıfına giren atık maddeler ise karbondioksit, üre, ürik asit ve amonyaktır.

Boşaltım nasıl gerçekleşir?

Damarlarımızdaki kan böbrek atardamarı ile böbreklere gelir ve nefronlar tarafından süzülür.

Kandaki yararlı maddeler bu esnada nefronlar tarafından emilir ve tekrar kana geçer. bu kan böbrek toplardamarı ile böbreklerden çıkar.

Süzme işleminden sonra böbreklerde kalan mineral, su, vitamin, üre ve ürik asit idrarı oluşturur. 

Oluşan idrar üreten ile idrar kesesine taşınır, burada depolanır ve üretra ile vücuttan atılır. 

Böbreklere gelen kan temizdir. İçindeki maddeler süzüldükten sonra temiz kan vücuda geri dönerken atık maddelerin uzaklaştırılması esnasında oksijen kullanıldığı ve karbondioksit üretildiği için bu kan kirlenmiş olur.

Vücudumuzdaki atık maddeler vücuttan nasıl atılır?

  1. Deri – Terleme
  2. Akciğer – solunum
  3. Kalın Bağırsak – Dışkı
  4. Karaciğer – Üre üretimi
  5. Böbrekler – İdrar

Küçük ve büyük çocuklar için bilim sloganıyla yola çıkan Bilimcini.com‘u Facebook‘ta takip etmeyi unutmayın 🙂