Maddeler halinde canlıların ortak özellikleri

3042

Canlıların ortak özellikleri ilkokuldan itibaren öğrendiğimiz önemli bir biyoloji konusudur. Dünya üzerindeki gördüğümüz veya görmediğimiz pek çok canlı vardır. Bu canlılardan bazıları çok büyük iken bazıları mikroskobik canlılardır. Ne tür olursa olsun her canlının ortak özellikleri vardır. Maddeler halinde canlıların ortak özellikleri bu yazımızda sizlerle.

Maddeler halinde canlıların ortak özellikleri

Hücresel yapı: Bütün canlılar bir veya daha fazla sayıda hücrenin bir araya gelmesiyle oluşur.

Beslenme: Her canlı yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için beslenmelidir. Canlılarda ototrof ve heterotrof olmak üzere iki tür beslenme vardır.

Solunum: Her canlı solunum yapar. 2 tür solunum vardır. Oksijenli ve oksijensiz solunum olmak üzere her canlı solunum yapar.

Boşaltım: Her canlı istinmeyen maddeleri dışarıya boşaltım yoluyla atar. İnsanlar ve hayvanlarda boşaltım terleme, idrar ve dışkılama ile, bitkilerde boşaltım ise terleme ve yaprak dökümü ile olur.

Hareket: Pasif veya aktif olmak üzere her canlı çok az da olsa hareket eder.

Uyarılara tepki verme: Her canlı dışarıdan gelen dokunma, ses, ışık gibi uyaranlara tepki verir.

Adaptasyon: Her canlı çevresiyle adaptasyon içerisindedir.

Organizasyon: Organizasyon demek hücrelerin birleştirerek dokuları, dokuların organları, organların sistemleri ve sistemlerin organizmaları oluşturmasıdır.

Üreme: Eşeyli ve eşeysiz olmak üzere her canlı mutlaka ürer.

Gelişme Büyüme: Her canlı yaşar büyür ve ölür.

Metabolizma: Canlılar besinleri parçalayarak enerji açığa çıkarır ve bu enerjiyi kullanırlar.

Homeostazi( iç denge): Her canlı sistemde bulunan iç denge sayesinde canlılar dış koşulların değişmesine rağmen sabit bir fizyolojik iç ortam sürdürür.

Protein sentezi: Protein sentezi tüm canlılarda ortak olarak gerçekleşen biyokimyasal bir olaydır. Proteinler, hücrenin yapısına katıldıkları gibi, hücredeki bütün kimyasal reaksiyonları yürüten enzimler de protein içermektedir. Hiçbir hücre dışarıdan aldığı proteinleri bu amaçla kullanamaz. Dolayısıyla her canlı protein sentezlemek zorundadır.

Ne tür olursa olsun evrendeki tüm canlılar bu özelliklere sahiptir. Maddeler halinde canlıların ortak özelliklerini öğrendiyseniz merak ettiğiniz diğer konuları da yorum olarak bırakabilirsiniz.