Nesli tükenmiş hayvanlar hangileri?

2318

Bazı hayvanların nesli doğal sebepler ya da insan etkisi sebebiyle tükenmiştir. Peki nesli tükenmiş hayvanlar hangileri? İşte nesli tükenmiş hayvanlardan bazıları…

Bazı hayvanların nesli iklim değişikliği ya da denizlerdeki su seviyesinde yaşanan farklılıklar ve insan etkisi sebebiyle tükenmiştir. Özellikle tarım arazileri için yok edilen ormanlık araziler, kirlilik, avcılık ve balıkçılık gibi insan kaynaklı faktörler hayvanların neslinin tükenmesine sebep olan etkenlerdir. Nesli tükenmiş çok sayıda hayvan türü bulunmaktadır. Sizler için nesli tükenmiş bazı hayvan türlerini listeledik.

Nesli tükenmiş hayvanlar hangileri?

Batı Afrika Siyah Gergedanı

Batı Afrika Siyah Gergedanı 3 ila 4 metre uzunluğunda ve 1.5 metre boyunda Afrika kıtasına özgü bir gergedan türüydü. Yaklaşık 800 ila 1300 kilo ağırlığındaki bu canlı türünün 50 cm ila 1.3 metre uzunluğunda boynuzu bulunmaktaydı. Bitkilerle beslenen bu canlı türünün boynuzlarının tıbbi faydaları olduğu düşünülmekteydi ve bu sebeple gergedanlar avcıların hedefi haline gelmişti. 1930’lu yıllarda Batı Afrika Siyah Gergedanı’nı korumak için bazı yasalar çıkarılsa da avcılık faaliyetlerinin önüne geçilemedi. Son Batı Afrika Siyah Gergedanı 2006 yılında Kamerun’da görüldü. 2011 yılında bu türün neslinin tükendiği duyuruldu.

Çin Nehir Yunusu

Çin Nehir Yunusu yalnızca Çin’in Yangtze Nehri’nde yaşayan bir canlı türüydü. 20 milyon yıldır bu nehirde yaşayan yunusun sayısı 1950’li yıllardan itibaren ciddi oranda azalmaya başladı. Yıllar içinde hızla sanayileşmenin arttığı Çin’de Yangtze Nehri balıkçılık, ulaşım ve hidroelektrik gibi faaliyetlerin odağı oldu. Son Çin Nehir Yunusu 2002 yılında görüldü. O tarihten beri görülmediği için yunusun neslinin tükendiği düşünülüyor.

Pirene Dağ Keçisi

İberya Yarımadası’nda bulunan dört keçi türünden biri olan Pirene Dağ Keçisi’nin sayısı 1900’lü yılların başında 100’e kadar düştü. Bu türün neslinin tükenmesinin sebebi net olarak bilinmemektedir. Son Pirene Dağ Keçisi 2000 yılında İspanya’da görülmüş ve türün son temsilcisi olan bu canlı düşen bir ağacın altında kalarak ölmüştür.

Göçmen Güvercin

Kuzey Amerika kıtasına özgü bir kuş türü olan Göçmen Güvercin’in nesli 20’nci yüzyılın ilk döneminde tükenmiştir. Avrupalılar Amerika kıtasını keşfetmeden önce dünyada 3 ila 5 milyar civarında Göçmen Güvercin yaşadığı düşünülmektedir. Kıtanın keşfi ile beraber ormanlık arazilerin yok edilmesi türün sayısında ciddi bir azalmaya yol açtı. Türün bilinen son örneği 1914 yılında ölmüştür.

Tazmanya Kaplanı

Avustralya, Tazmanya ve Yeni Gine’ye özgü bir tür olan Tazmanya Kaplanı, dönemin yönetimleri tarafından teşvik edilen avcılık faaliyetlerinin kurbanı oldu. Son Tazmanya Kaplanı 1936 yılında Tazmanya’nın Hobart Hayvanat Bahçesi’nde öldü.

Denizineği

Denizineği 1741 yılında George Steller tarafından keşfedildi. Bering Denizi ve Alaska çevresinde yaşayan bu canlı türünün nesli ilk keşfinden 27 yıl geçmeden avcılık sebebiyle tükendi.

Büyük Dalıcımartı

Kuzey Atlantik’ten Kuzey İspanya’ya kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Büyük Dalıcımartı büyük ve uçamayan bir kuş türüydü. Yaklaşık 80 cm uzunluğunda ve 5 kilo ağırlığında olan bu tür su altında avlanıyordu. Son Büyük Dalıcımartı kolonisi İzlanda’nın Eldey Adası’nda yaşamış ve 1835 yılında toplu şekilde katledilmiştir. Türün son temsilcileri 1844 yılında İskoçya’nın St. Kilda takımadasında 3 avcı tarafından öldürülmüştür. Avcıların bu türü öldürmelerinin sebebi kuşların cadı olduklarını düşünmeleri ve büyük bir fırtınaya sebep olduklarıydı.

Dodo

Ada ülkesi Mauritius’da yaşamış olan uçamayan kuş Dodo yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 10 ila 18 kilo ağırlığındaydı. Dodo’nun yaşadığı bölgenin gıda bakımından zengin olması sebebiyle uçmasına gerek kalmadığı ve bu sebeple uçamayan bir kuş olarak evrim geçirdiği düşünülmektedir. İlk olarak 1598 yılında keşfedilen bu kuşun son temsilcisi 1662 yılında görülmüş, tür avcılık faaliyetlerinin kurbanı olmuştur.

Yünlü Mamut

Fillerle akraba olduğu düşünülen Yünlü Mamut oldukça büyük bir memeli hayvandı. Türün ataları 3.5 milyon yıl önce Afrika’dan Avrasya ve Kuzey Amerika’ya göç etti. 4 metre uzunluğunda ve 6 ton ağırlığında olduğu düşünülen Yünlü Mamut’un nesli avcılık ve iklim değişikliği gibi etkiler sebebiyle 10 bin yıl önce tükendi.

Kılıç Dişli Kaplan

Kılıç Dişli Kaplan 55 milyon yıl önce dünya üzerinde yaşamaya başlamış ve 11 bin 700 yıl önce nesli tükenmiştir. Kılıç Dişli Kaplan’ın 50 cm uzunluğunda dev dişleri bulunuyordu. Kusursuz avcılar olarak tanımlanan bu canlı türünün nesli, avladığı canlıların sayısının azalması sebebiyle tükenmiştir.

Dinozorlar

Dinozorlar günümüzden 243 milyon yıl ila 233.23 milyon yıl önce yaşamaya başlamış canlılardır. 201.3 milyon yıl önce dünya üzerinde hakim tür olmuşlardır. Son dinozorlar uçan türler olmuş ve günümüzden 66 milyon yıl önce yaşamışlardır. Yapılan araştırmalar dinozorların yumurtlayarak çoğaldığını göstermiştir. Bazı dinozorların uzunluğu 40 metreye kadar ulaşıyordu. İlk dinozor fosilleri 19’uncu yüzyılın başlarında keşfedilmiştir. Dinozorların neslinin 65 milyon yıl önce Meksika Körfezi’ne düşen dev bir göktaşı ve oluşturduğu etkiler sebebiyle tükendiği düşünülmektedir.

Bilimcini – Mehmet Can Kömürcü